Specjaliści, którym możesz zaufać

 
 

Kortykotomia jest zabiegiem chirurgicznym mającym na celu wspomaganie leczenia ortodontycznego. Metoda ta skierowana jest do osób dorosłych, którym wykształciły się już kości szczęki, a zastosowanie tylko aparatu ortodontycznego może być niewystarczające.  Kortykotomia polega na pionowym nacięciu blaszki kostnej, bez uszkadzania korzenia zęba. Celem zabiegu jest ułatwienie takich ruchów zębów, które normalnie bez tej pomocy nie występują lub mogłyby być bardzo powolne. Dzięki zastosowaniu tej metody czas leczenia ortodontycznego może zostać znacząco skrócony.  Dodatkowo zabieg eliminuje ryzyko zanikania korzenia przesuwanego zęba, odsłonięcia szyjek zębowych oraz wystąpienia ruchomości zębów po zakończonym leczeniu ortodontycznym. Kortykotomia znajduje zastosowanie w przypadku potrzeby poszerzenia łuku zębowego, zamykania przestrzeni pomiędzy zębami, leczeniu rotacji, intruzji, ekstruzji, dystalizacji oraz mesializacji zębów.

 

 

 

Kortykotomia