Specjaliści, którym możesz zaufać

 
 

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Stomatologia Rodzinna s.c. Małgorzata i Witold Kuroczko zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod tytułem: „Rozwój praktyki Stomatologia Rodzinna s.c. poprzez zakup najnowszej generacji urządzeń stomatologicznych, wdrożenie nowych procedur higienicznych oraz informatyzację organizacji pracy przychodni”.

 

Całkowity koszt projektu: 1 389 406,92 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 560 973,02 PLN

 

Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego wyposażenia, zakup know-how procedur: higieny powierzchni, higieny rąk i sterylizacji; systemu wentylacji laminarnej, skutecznie eliminującej infekcje pooperacyjne oraz komputerów, tabletów i oprogramowania umożliwiającego poprawę standardów organizacji pracy i obsługi pacjenta.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności Firmy poprzez:

1.Wdrożenie nowych usług wykorzystujących nowatorskie rozwiązania:

•Diagnostyka tomograficzna CBCT wraz z niezależną opcją badań pantomograficznych i cefalometrycznych – pełna około-zabiegowa diagnostyka tomograficzna struktur twarzoczaszki,

•Zabiegi na tkankach miękkich i twardych oraz zabiegi opracowania ubytków z wykorzystaniem lasera

2. Udoskonalenie obecnych usług:

•endodoncja,

•mikrochirurgia endodontyczna,

•mikrochirurgia przed-ortodontyczna,

•mikrochirurgia periodontologiczna,

•mikrochirurgia około-implantacyjna,

•chirurgiczne zabiegi korekcyjne (adaptacyjne i naprawcze) w implantologii,

•zabiegi profilaktyki i higienizacji z wykorzystaniem innowacyjnej technologii użycia glicyny (skalero-piaskarka Combi-S) i elastycznych sond systemu ultradźwiękowego (system Vector Paro-Pro),

•ozono-terapia w endodoncji i periodontologii

 

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

www.rpo.lubelskie.pl

Bezpłatna infolinia: 800-888-776, (z tel. kom.) 81-44-16-750

Punkt Informacyjny: ul. Strzelczyka 3b, 20-151 Lublin

 

Instytucja Pośrednicząca:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

www.lawp.eu

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Telefony do punktu informacyjnego 81-46-23-831 lub 81-46-23-812