Obowiązek informacyjny - Ustawa o działalności leczniczej 

Szanowny Pacjencie !


1. Dental Clinic prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Dental Clinic obejmuje:


 • stomatologię zachowawczą;
 • stomatologię dziecięcą;
 • endodoncję;
 • periodontologię;
 • protetykę;
 • chirurgię stomatologiczną;
 • implantologię;
 • badania diagnostyczne rtg – wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia okolic szczęk i jamy ustnej oraz ustalenia dalszego      postępowania leczniczego;
 • profilaktykę stomatologiczną.


3. W celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym stosuje się monitoring wizyjny.

4. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje teren przed wejściem do przychodni, poczekalnię, korytarze, pracownię RTG, pomieszczenie biurowo-administracyjne, magazyn oraz stanowiska komputerowe. 

5. Zapisy monitoringu będą przechowywane do nadpisania, jednak nie dłużej niż 1-3 miesiące.

6. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku jej udostępnienia pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

7. W przypadku gdy pacjent ponownie występuje z wnioskiem o dostęp do dokumentacji medycznej w zakresie, w którym wcześniej uzyskał dokumentację podmiot może pobrać opłatę.

8. Wysokość opłat za ponowne udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • 0,30 PLN - za jedną stronę kopii lub wydruku
 • 1,80 PLN - za dokumentację medyczną na nośniku informatycznym (płyta CD)
 • 9 PLN - za jedną stronę wyciagu lub odpisu