Obowiązek informacyjny - Ustawa o działalności leczniczej 

Szanowny Pacjencie !


1. Dental Clinic prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Dental Clinic obejmuje:


 • stomatologię zachowawczą;
 • stomatologię dziecięcą;
 • endodoncję;
 • periodontologię;
 • protetykę;
 • chirurgię stomatologiczną;
 • implantologię;
 • badania diagnostyczne rtg – wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia okolic szczęk i jamy ustnej oraz ustalenia dalszego      postępowania leczniczego;
 • profilaktykę stomatologiczną.


3. W celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym stosuje się monitoring wizyjny.

4. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje teren przed wejściem do przychodni, poczekalnię, korytarze, pracownię RTG, gabinety stomatologiczne oraz pomieszczenie biurowo-administracyjne.

5. Zapisy monitoringu będą przechowywane do nadpisania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

6. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku jej udostępnienia pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

7. W przypadku gdy pacjent ponownie występuje z wnioskiem o dostęp do dokumentacji medycznej w zakresie, w którym wcześniej uzyskał dokumentację podmiot może pobrać opłatę.

8. Wysokość opłat za ponowne udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • 0,30 PLN - za jedną stronę kopii lub wydruku
 • 1,80 PLN - za dokumentację medyczną na nośniku informatycznym (płyta CD)
 • 9 PLN - za jedną stronę wyciagu lub odpisu