Po zabiegu

Po zabiegu wszczepienia implantów


Poniżej znajdują się podstawowe zasady, ktorych należy przestrzegać po zabiegu wszczepienia implantów

1. Bezpośrednio po zabiegu implantacji pacjent powinien:

 

 • powstrzymać się od prowadzenia pojazdów przez 12 godzin po zabiegu.

 

 • schładzać zewnętrzne obszary zabiegu.  Zimne okłady powinny być utrzymywane przez cały dzień po zabiegu.

 

 • powstrzymać się od nadmiernego wysiłku fizycznego, uprawiania sportu czy podnoszenia ciężkich przedmiotów.

 

 • powstrzymać się od palenia papierosów w dniu zabiegu i jeden dzień po implantacji.

 

 • unikać  alkoholu, kawy oraz coli .

 

 • unikać spożywania posiłków do momentu ustąpienia znieczulenia miejscowego.

 

 • w pierwszych 3 dniach po zabiegu  spożywać wyłącznie pokarmy półpłynne.

 

 • przyjmować przypisany antybiotyk zgodnie z ustaleniami.

 

 • skontaktować się z dentystą w przypadku utrzymywania się krwawienia w czasie dłuższym jak pół godziny po zabiegu.

 

2. Pierwszy tydzień po zabiegu implantacji pacjent powinien:

 

 • powstrzymać się od dotykania okolic implantacji oraz unikać nagryzania w okolicy pooperacyjnej.

 

 • powstrzymać się od zakładania protezy jeśli uciska okolicę implantacji i zabronił  tego lekarz.

 

 • powstrzymać się od stosowania irygatorów lub szczoteczek elektrycznych w obszarze implantacji.

 

 • regularnie myć zęby pomijając obszar implantacji.

 

 • stosować płukanki zalecane przez lekarza po każdym posiłku.

 

 • pamiętać o bardzo ostrożnym i delikatnym przepłukiwaniu jamy ustnej.

 

 • unikać wysiłku fizycznego, uprawiania czynnie sportu, korzystania z sauny.

 

3. Po usunięciu szwów pacjent powinien:

 

 • czyścić obszar implantacji zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

 • unikać dotykania  palcem lub językiem w okolicach implantów.

 

 • przepłukiwać okolicę implantacji zaleconym roztworem antyseptycznym 2-3 razy dziennie.

 

 • zgłosić się do stomatologa w razie pojawienia się objawów takich jak ból, obrzęk, krwawienie z dziąseł, odsłonięcie się implantu.

 

4. Po odsłonięciu implantów pacjent powinien

 

 • przestrzegać zaleceń jak w punkcie 2.

 

 • Skontaktować się natychmiast z lekarzem jeśli w ciągu 3 miesięcy od zabiegu pojawią się dolegliwości lub wystąpią niecodzienne odczucia lub odczyny w okolicach implantacji.

 

5. Po założeniu uzupełnienia protetycznego pacjent powinien:

 

 • przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących czyszczenia.

 

 • nie obawiać się kontaktu z lekarzem - jest po to by pomóc.

 

 • przychodzić regularnie na wizyty kontrolne.

 

 • skontaktować się z lekarzem stomatologiem natychmiast w przypadku uszkodzenia lub złamania uzupełnienia protetycznego.