Po zabiegu

Po zabiegu wszczepienia implantów


Poniżej znajdują się podstawowe zasady, ktorych należy przestrzegać po zabiegu wszczepienia implantów

1. Bezpośrednio po zabiegu implantacji pacjent powinien:


 • powstrzymać się od prowadzenia pojazdów przez 12 godzin po zabiegu.


 • schładzać zewnętrzne obszary zabiegu.  Zimne okłady powinny być utrzymywane przez cały dzień po zabiegu.


 • powstrzymać się od nadmiernego wysiłku fizycznego, uprawiania sportu czy podnoszenia ciężkich przedmiotów.


 • powstrzymać się od palenia papierosów w dniu zabiegu i jeden dzień po implantacji.


 • unikać  alkoholu, kawy oraz coli .


 • unikać spożywania posiłków do momentu ustąpienia znieczulenia miejscowego.


 • w pierwszych 3 dniach po zabiegu  spożywać wyłącznie pokarmy półpłynne.


 • przyjmować przypisany antybiotyk zgodnie z ustaleniami.


 • skontaktować się z dentystą w przypadku utrzymywania się krwawienia w czasie dłuższym jak pół godziny po zabiegu.


2. Pierwszy tydzień po zabiegu implantacji pacjent powinien:


 • powstrzymać się od dotykania okolic implantacji oraz unikać nagryzania w okolicy pooperacyjnej.


 • powstrzymać się od zakładania protezy jeśli uciska okolicę implantacji i zabronił  tego lekarz.


 • powstrzymać się od stosowania irygatorów lub szczoteczek elektrycznych w obszarze implantacji.


 • regularnie myć zęby pomijając obszar implantacji.


 • stosować płukanki zalecane przez lekarza po każdym posiłku.


 • pamiętać o bardzo ostrożnym i delikatnym przepłukiwaniu jamy ustnej.


 • unikać wysiłku fizycznego, uprawiania czynnie sportu, korzystania z sauny.


3. Po usunięciu szwów pacjent powinien:


 • czyścić obszar implantacji zgodnie z zaleceniami lekarza.


 • unikać dotykania  palcem lub językiem w okolicach implantów.


 • przepłukiwać okolicę implantacji zaleconym roztworem antyseptycznym 2-3 razy dziennie.


 • zgłosić się do stomatologa w razie pojawienia się objawów takich jak ból, obrzęk, krwawienie z dziąseł, odsłonięcie się implantu.


4. Po odsłonięciu implantów pacjent powinien


 • przestrzegać zaleceń jak w punkcie 2.


 • Skontaktować się natychmiast z lekarzem jeśli w ciągu 3 miesięcy od zabiegu pojawią się dolegliwości lub wystąpią niecodzienne odczucia lub odczyny w okolicach implantacji.


5. Po założeniu uzupełnienia protetycznego pacjent powinien:


 • przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących czyszczenia.


 • nie obawiać się kontaktu z lekarzem - jest po to by pomóc.


 • przychodzić regularnie na wizyty kontrolne.


 • skontaktować się z lekarzem stomatologiem natychmiast w przypadku uszkodzenia lub złamania uzupełnienia protetycznego.