Znieczulenie gazem rozweselającym

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu


Leczenie zębów przy użyciu podtlenku azotu jest metodą na wyeliminowanie stresu związanego z wizytą w gabinecie dentystycznym u dorosłych jak i u dzieci.

Polega na podawaniu pacjentowi mieszaniny tlenu oraz podtlenku azotu, która wprowadza go w stan odprężenia, relaksu i zobojętnienia na otaczający go świat. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna, a pacjent w czasie zabiegu z jej użyciem zachowuje świadomość oraz kontroluje swoje odruchy.

 

Sedacja wziewna jako metoda ograniczania lęku w czasie wizyty w gabinecie dentystycznym w szczególności zalecana jest w leczeniu dzieci, które wykazują zmniejszoną tolerancję na stres i ból. Jednocześnie dzieci są niezwykle podatne na działanie podtlenku azotu. Podczas zabiegu odczuwają wrażenie latania bądź pływania w wodzie. Należy zauważyć, że metoda  jest bezpieczna dla dzieci, a podtlenek azotu przestaje działać w chwili zaprzestania jego podawania.

 

W przypadku zastosowania sedacji wziewnej pacjent nie powinien spożywać posiłków na dwie godziny przed zabiegiem oraz nie powinien prowadzić pojazdów w ciągu 30 minut od jego wykonania.

 

Oddychanie czystym tlenem przez 5 minut po zakonczeniu sedacji eliminuje zdecydowaną wiekszość podtlenku azotu, który ulega wydaleniu przez płuca. Reszta zostaje usunięta z organizmu po okresie 20 miniut po zakonczeniu leczenia. W związku z tym pacjent pozostaje przez około 30 minut pod obserwacja lekarza w poczekalni. Po tym okresie czasu nie ma przecwiskazań do prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn precyzyjnych.

 

Wskazania do zastosowania sedacji wziewnej

 

 • silny lęk przed leczeniem
 • silny lęk przed ukłuciem
 • nadpobudliwość
 • długie monotonne zabiegi chirurgiczne chirurgiczne
 • wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym

 

Przeciwwskazania do zastosowania sedacji wziewnej

 

 • brak współpracy pacjenta
 • przeziębienie, katar
 • I trymestr ciąży
 • choroby psychiczne
 • alkoholizm
 • stwardnienie rozsiane, rozedma płuc