Znieczulenie gazem rozweselającym

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu


Leczenie zębów przy użyciu podtlenku azotu jest metodą na wyeliminowanie stresu związanego z wizytą w gabinecie dentystycznym u dorosłych jak i u dzieci.

Polega na podawaniu pacjentowi mieszaniny tlenu oraz podtlenku azotu, która wprowadza go w stan odprężenia, relaksu i zobojętnienia na otaczający go świat. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna, a pacjent w czasie zabiegu z jej użyciem zachowuje świadomość oraz kontroluje swoje odruchy.


Sedacja wziewna jako metoda ograniczania lęku w czasie wizyty w gabinecie dentystycznym w szczególności zalecana jest w leczeniu dzieci, które wykazują zmniejszoną tolerancję na stres i ból. Jednocześnie dzieci są niezwykle podatne na działanie podtlenku azotu. Podczas zabiegu odczuwają wrażenie latania bądź pływania w wodzie. Należy zauważyć, że metoda  jest bezpieczna dla dzieci, a podtlenek azotu przestaje działać w chwili zaprzestania jego podawania.


W przypadku zastosowania sedacji wziewnej pacjent nie powinien spożywać posiłków na dwie godziny przed zabiegiem oraz nie powinien prowadzić pojazdów w ciągu 30 minut od jego wykonania.


Oddychanie czystym tlenem przez 5 minut po zakonczeniu sedacji eliminuje zdecydowaną wiekszość podtlenku azotu, który ulega wydaleniu przez płuca. Reszta zostaje usunięta z organizmu po okresie 20 miniut po zakonczeniu leczenia. W związku z tym pacjent pozostaje przez około 30 minut pod obserwacja lekarza w poczekalni. Po tym okresie czasu nie ma przecwiskazań do prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn precyzyjnych.


Wskazania do zastosowania sedacji wziewnej


 • silny lęk przed leczeniem
 • silny lęk przed ukłuciem
 • nadpobudliwość
 • długie monotonne zabiegi chirurgiczne chirurgiczne
 • wyciski szczęki u osób z silnym odruchem wymiotnym


Przeciwwskazania do zastosowania sedacji wziewnej


 • brak współpracy pacjenta
 • przeziębienie, katar
 • I trymestr ciąży
 • choroby psychiczne
 • alkoholizm
 • stwardnienie rozsiane, rozedma płuc


Znieczulenie podtlenkiem azotu 15 minut 150 PLN

Znieczulenie gazem rozweselającym 30 minut 200 PLN

Znieczulenie podtlenkiem azotu 60 minut 250 PLN

Znieczulenie gazem rozweselającym 120 minut 300 PLN