Implanty 

Implanty zębowe - zabiegi chirurgiczne


Sterowana regeneracja kości


Sterowana regeneracja kości jest chirurgicznym zabiegiem polegającym na wytworzeniu wymaganej ilości tkanki kostnej pod planowane implanty zębowe u osób, u których doszło do jej zaniku.


Gdy dojdzie do utraty zęba, kość pacjenta ulega zanikowi na skutek dwóch mechanizmów. Pierwszy polega na zapadaniu się wyrostka zębodołowego w kierunku powstałej po usunięciu zęba przestrzeni (zębodołu). Drugi mechanizm wiąże się z ustaniem dotychczasowej stymulacji kości sił działających poprzez korzeń zęba. Stymulacja ta jest niezbędna do utrzymania odpowiedniej ilości i jakości tkanki kostnej.


W efekcie zaniku kości niemożliwe staje się wprowadzenie nawet cienkich i krótkich implantów.


Rozwiązaniem problemu jest sterowana regeneracja kości. Zabieg ten polega na umieszczeniu w rekonstruowanej okolicy biologicznego materiału kostnego lub  syntetycznego materiału kościozastępczego. Po kilku miesiącach, na skutek działania regeneracyjnych sił organizmu, materiał ulegnie zamianie w pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne.


Zabieg sterowanej regeneracji kości pozwala wyeliminować następstwa zaniku kostnego związanego z upływem czasu od utraty uzębienia i wiekiem. Dzięki tej procedurze implanty stomatologiczne stają się dostępne dla znacznie szerszej liczby pacjentów.


Podniesienie dna zatoki szczękowej


Podnoszenie dna zatoki szczękowej (inaczej sinus lift) jest zabiegiem z zakresu chirurgii szczękowej. Przygotowuje do leczenia implantologicznego osób, u których zbyt nisko położone dno zatoki szczękowej uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów.


Gdy dojdzie do utraty zębów, pozbawiona stymulacji kość wyrostka zębodołowego ulega zanikowi a dno zatoki obniża się. Wówczas grubość kości jest zbyt mała aby wprowadzić choćby najkrótsze implanty - ich końce znalazłyby się w świetle zatoki szczękowej, co jest niedopuszczalne.


Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej jest doskonałym osiągnięciem współczesnej chirurgii implantologicznej. Pozwala wprowadzić implanty u osób, u których bez tego zabiegu nie byłoby to możliwe. Z dnia na dzień rośnie liczba pacjentów, którzy mogą cieszyć się implantami dzięki przeprowadzonemu zabiegowi sinus lift.

 Kurczko.