Usuwanie ósemek

Chirurgiczne usuwanie ósemek


Chirurgiczna ekstrakcja ósemki to zabieg, którego wielu pacjentów się boi. Prawidłowo zaplanowany i przeprowadzony zabieg jest jednak bezpieczny dla pacjenta.

usuwanie ósemek Zamość

Usuwanie ósemek to najpopularniejszy zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej. Pacjenci często opowiadają sobie historie o przebiegu ich wyrywania zębów mądrości. Trzeba wiedzieć, że dobrze zaplanowany zabieg, poprzedzony odpowiednią diagnostyką, jest zabiegiem bezpiecznym dla pacjenta.  


W Dental Clinic w Zamościu usuwamy te "proste" jak i "trudne" ósemki. Jeśli chcesz wykonać ekstrakcję ósemki zatrzymanej w kości, rosnącej poziomo czy też znajdującej się blisko nerwu, zgłoś się do naszej przychodni.


Wykonamy odpowiednią diagnostykę. Posiadamy aparat pozwalający na wykonanie zdjęcia pantomograficznego. W bardziej wymagających przypadkach wykonujemy zdjęcie tomograficzne. Zdjęcie 3D pozwala chirurgowi stomatologicznemu na dokładną ocenę położenia ósemki w kości. 


Usunięcie ósemki cena: 


  • Usunięcie ósemki (zęba mądrości) 300-400 PLN
  • Chirurgiczne usunięcie zęba częściowo zatrzymanego ( np. zęba mądrości) 400-600 PLN
  • Chirurgiczne usunięcie ósemki całkowicie zatrzymanej 600-800 PLN
  • Operacyjne usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego z separacją korony, korzeni i dłutowaniem 1000-1500 PLN